Аерозйомка. Жорнівське городище

Жорнівське городище розміщене в середній течії р. Стубли, воно займає мис, що підвищується на 60 м над заплавою річки. Фортеця була захищена складною системою оборонних ліній, її загальна укріплена площа – 7 га.
На сьогодні 40% площі городища зруйновано кар’єром. Краще збереглося невелике укріплення біля північно-східного краю мису, воно чотирикутне в плані, з округленими кутами, розмірами 45×37 м, майданчик оточений по периметру валом, у центрі були помітні сліди западини, очевидно, на місці давнього колодязя. До цього майданчика з південного заходу примикає другий майданчик розмірами 100-150×200 м, він був захищений по периметру
потужним валом і ровом. На цих двох майданчиках виявлені культурні нашарування Х-ХІ ст. З напільної південно-східної сторони збереглися ще дві лінії оборони, кожна на гребені височини включає два паралельні вали і рови, а на північному схилі – по одному валу з ровом. На ділянках, захищених зовнішніми оборонними лініями, не виявлено слов’яно-руського культурного шару. На північ від городища, на терасі, є поселення ІХ-ХІ ст. площею понад 4 га.

Жорнівське городище
План городища

Під час обстеження пам’ятки в 1933 р. Ірена і Людвік Савицькі зібрали не тільки гончарну, а й ліпну ранньослов’янську кераміку, яку Л. Ра- угут датував VI-VII ст. [Rauhut, 1960, s. 257]. Але профілювання горщиків та наявність хвилястого орнаменту на плічках дає нам змогу віднести ці матеріали до райковецької культури й датувати їх VIII—IX ст. Ці знахідки свідчать про те, що територія мису була заселена не пізніше IX ст.

У 1986-1987 рр. були проведені рятівні розкопки біля північно- східного краю другого укріпленого майданчика. На ділянці виявлено внутрішній край оборонного валу, повністю досліджено три житла-на- півземлянки: більш раннє з піччю-кам’янкою датоване X ст., а два інші,з печами, складеними з каміння на глиняному розчині, містили матеріали XI ст.

У колекції археологічних знахідок із розкопок на городищі, окрім уламків глиняного гончарного посуду, є знаряддя праці та побутові речі, зброя й предмети військового спорядження: наконечники стріл, деталь руків’я меча, шпора, уламки мідних казанів, підвіска-амулет у формі бойової сокири.

Характеристики окремих знахідок указують на те, що в XI ст. у фортеці перебували воїни- дружинники. Після реконструкції на рубежі Х-ХІ ст. заселеним був великий мисовий майданчик, а на північ від нього на терасі розміщувалося неукріплене поселення.
Жорнівська фортеця занепала після воєнного погрому на рубежі XI і XII ст. Про це свідчать велика кількість різноманітних речей, зокрема й цілих (вони трапилися в найбільш пізніх будівлях), і знахідка скарбу срібних прикрас.

(джерело – Б.Прищепа “Погоринські міста Х-ХІІІ ст.”)

Жорнівське городище
Жорнівське городище
Жорнівське городище
Жорнівське городище
Жорнівське городище

Більше фото в альбомі

ВІДЕО
GPS-трек