Аерозйомка. Гощанське городище

Городище розміщується на північно-західній окраїні смт. Гоща, на мисоподібному виступі високого правого берега р. Горині.

Укріплення складається з двох частин: невеликого мисового майданчика та прилеглого до нього з напільного боку значно більшого другого майданчика. Мисовий майданчик частково зруйнований кар’єром, збереглась лише його північна частина розмірами 55 x 65 м. Майданчик використовується під городи, оборонний вал і рів розорані, тому слабко простежуються в рельєфі. З північно-західної сторони на схилі помітно терасу, а на південному схилі зберігся відрізок валу. Другий майданчик розмірами 200 x 150 м, він частково використовується під городи, а частково забудований. Від продовження височини з північно-східної сторони великий майданчик був захищений ровом, котрий тепер майже повністю засипаний сміттям. Площа городища близько 2,3 га. Товщина культурного шару на дитинці коливається від 0,5 до 1,0 м, у підйомному матеріалі зустрічаються уламки гончарного посуду Х-ХІИ ст. Ю. В. Кухаренко зібрав на городищі матеріали мідного віку, скіфського часу і зробив висновок, що за плануванням і загальним виглядом городище в Гощі дуже нагадує скіфські городища, а, отже, і виникнення цього укріплення слід віднести до скіфського часу.

(джерело – Б.Прищепа “Погоринські міста Х-ХІІІ ст.”)

гощанське городище
Гощанське городище
гощанське городище
Гощанське городище
гощанське городище
Гощанське городище
гощанське городище
Гощанське городище