Аерозйомка. Городище Грушвиця Перша

16Бер - by Юрій Ойцюсь - 0 - In Аерозйомка Городище Цікаві місця

Грушвиця Рівненського р-ну Рівненської обл. Городище розміщується в центральній частині села в ур. Городище, за 500 м на південний схід від церкви. Пам’ятку обстежив автор у 2003 р. Займає мисоподібний виступ правого корінного берега струмка заввишки 15 м. Городище збереглося не повністю, західний край укріпленого майданчика зруйнований кар’єром, в якому було споруджено шкільний тир (рис. 103).

Як видно з контурів збереженої частини майданчика, він у плані був близьким до трапеції розмірами 65×60 м (площа 0,3 га), по периметру захищений валом заввишки до 1,5 м. Північний і східний відрізки валу з’єднуються під прямим кутом, з півдня вал дугоподібний. З напільного (східного) боку простежуються залишки рову, пошкодженого оранкою. З північної і південної сторін площадки на 3,0-3,5 м нижче гребеня валу влаштовано терасу завширшки до 2 м. Городище зображене на карті Генштабу РККА 1939 р. (топографічна зйомка 1884 р.) чотирикутним у плані, обведеним валом по периметру. У південно-західній частині городища, де майданчик і вал пошкоджені кар’єром, проведено зачистку профілю валу. Виявилося, що вал було насипано із ґрунту на схилі. Висота насипу валу – 2,4 м, ширина – 5,5 м. Знахідок, які б дозволили визначити час спорудження валу, не виявлено. У центральній частині майданчика, в чорноземі, знайдено поодинокі уламки стінок давньоруських гончарних горщиків. Поселення виявлено на північний захід від городища біля церкви, на мисі в місці злиття двох струмків. На присадибних ділянках на площі близько 2 га зібрано фрагменти гончарних горщиків Х-ХІІІ ст., а також матеріали бронзового віку, пізньоримського часу.

(джерело – Б.Прищепа “Погоринські міста Х-ХІІІ ст.”)

Городище Грушвиця Перша

Городище Грушвиця Перша

Городище Грушвиця Перша

Городище Грушвиця Перша

Городище Грушвиця Перша

Краєвиди, що відкриваються з городища

Городище Грушвиця Перша

Городище Грушвиця Перша

Городище Грушвиця Перша

Городище Грушвиця Перша

ВІДЕО