Аерозйомка. Горбівське городище

Городище розміщується на північно-східній окраїні села в ур. Замчище, на високому мисі правого корінного берега р. Горині.

Мис із сходу обмежений долиною Горині, із заходу і півдня – ярами. Майданчик має в плані чотирикутну форму розмірами 80×45- 50 м (площа 0,35 га), підвищується над заплавою на 21-23 м. З напільної, північної сторони захищений трьома паралельними валами і двома ровами між ними. Внутрішній вал має висоту до 2,5 м від рівня площадки, середній вал заввишки до 2,0 м, а зовнішній – до 1,5 м. Західна ділянка зовнішнього валу поруйнована. Зовнішній і середній оборонні вали городища біля східного краю височини мають розриви, вірогідно, на місці давнього в’їзду. З інших сторін на 1,5-2,0 м нижче від рівня майданчика на схилі влаштовано горизонтальну терасу завширшки 1,5-2,0 м. Східний і південний краї майданчика пошкоджені військовими окопами. Гумусний шар на майданчику має товщину до 0,6-0,8 м, але знахідок слов’яно-руського часу в ньому не виявлено, зібрано лише матеріали мідного віку.

Слов’яно-руське поселення знаходилось на південний захід від городища, на зручному мисі, звернутому до заплави р. Горині. На мисі розміщуються сільські садиби.

(джерело – Б.Прищепа “Погоринські міста Х-ХІІІ ст.”)

Горбівське городище
Горбівське городище
Горбівське городище
Горбівське городище
Горбівське городище
Горбівське городище
Горбівське городище
Горбівське городище
Горбівське городище
Горбівське городище